På Bornholm er det Naturhistorisk Forening for Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, der står for arrangementet, og det var lykkedes os at få Bryologen Irina Goldberg til øen, for at vi gennem hende, der anses for at være landets førende på det felt, kunne få et indblik i en lille flig af øens righoldige mosflora.

Irina Goldberg, som evnede at gøre et "tørt" emne næsten magisk!

Stjernebladet Hedwigia,Hedwigia Stellata
navngivet efter: Johannes Hedwig

Flere end 25 af foreningernes medlemmer deltog i ekskursionen, der blev afholdt i området omkring Lilleborg i Almindingen, og alle var meget begejstrede efter turen, idet Irina Goldberg har en sjælden fin evne til at popularisere den alment vanskeligt tilgængelige plantegruppe.

Så nu efter dette års Blomsternes Dag er der mange bornholmere, der kan sætte navn på mange af de mosser, de møder på deres vej gennem skoven!

En artsliste over de mosser, der blev præsenteret på turen bringes her:

I bøgeskoven ved Borgesø var der mange arter af bladmosser. Bølget Katrinemos (Atrichum undulatum), Bølget Krybstjerne (Plagiomnium undulatum), Brunfiltet Stjernemos (Mnium hornum), Skov-Jomfruhår (Polytrichastrum formosum) og Alm. Kløvtand (Dicranum scoparium) er de mest almindelige arter på jord. Ulvefod-Kransemos (Rhytidiadelphus loreus), Stor Kløvtand (Dicranum majus) og Pryd-Bregnemos (Thuidium tamariscinum) foretrækker fattig, ofte let fugtig bund. Stor og Slank Stammemos (Isothecium alopecuroides og I. myosuroides) vokser både på de levende træstammer og sten i skove med længere kontinuitet. Almindelig Firtand (Tetraphis pellucida) er tilknyttet nedbrudte stubbe o.l. Almindelig Cypresmos (Hypnum cupressiforme) er meget variabel i udseende. Den findes både på jord, træer, sten og dødt ved. Levermosserne Stribet Dobbeltblad (Diplophyllum albicans) og Krybende Fingermos også kaldet Myrernes Juletræ (Lepidozia reptans) vokser på jord på skrænter og klipper.

Helt nede ved Borgesøens kant træffes Almindelig og Stiv Tørvemos (Sphagnum palustre og S. girgensohnii).

På Lilleborg Ruin stiftede vi kendskab med en række mosser, der kræver lys og tåler udtørring i længere perioder, bl.a. Kruset Silkemos (Homalothecium sericeum) og Stjernebladet Hedwigia (Hedwigia stellata).

Selvom turen var en del af Blomsternes Dag-arrangementerne, mener vi, at vi godt kan forsvare, at vi tog fat på bryophyterne, selv om at de i den grad er karakteristiske ved at mangle blomster!

Og så blev der også på turen tid til at opleve en af Otteradet Ulvefods ganske få bornholmske voksepladser, hvor der også vokser Almindelig Ulvefod og Femradet Ulvefod samt en særdeles omfattende mængde af andre arter af mosser!

tekst og foto Finn Hansen