Finn Ole Sonne Nielsen var som altid en suveræn fortæller!

Her skulle de godt 30 medlemmer, der var mødt frem på en smuk solbeskinnet søndag formiddag indvies i denne tætte rødgranskovs store rigdom af kulturhistoriske minder.

Så, formiddagen udviklede sig på det nærmeste til et billedlig talt opslag i en historiebog, hvor der blev fremvist hulveje gennem den gamle Højlyngen, stenbestrøninger fra seneste istid på kanten af det højtliggende og skrånende grundfjeld, begravelsesformer som skibsformede og cirkulære røser og en vaskeægte galgebakke.

En hulvej er et dybt spor, hvor køretøjer i middelalderen fandt vejen gennem den Store Lyng, Højlyngen, og netop ved Anhøjvejens udmunding i Glasvejen kan man følge et smukt eksempel på en hulvej over en længere strækning mod NV.

Netop dagen den 2. oktober var af Slots- og Kulturstyrelsen samt de lokale museer udnævnt til at være en fortidsmindedag i Danmark, som herefter skal afholdes første søndag i oktober. Formålet er at lokke danskerne ud i by og land for at øge kendskabet og interessen for danmarkshistorien via et besøg på et af vores mange, fantastiske fortidsminder.

Finn Ole Nielsen skulle videre til dette arrangement, der netop angik ”Hulveje over Bobbeåen på grænsen mellem Nordre og Østre Herred”, hvorfor Naturhistorisk Forenings formand, Finn Hansen, efterfølgende ledte deltagerne videre til en rundløkke midt inde i skoven, en hustomt, hvor en morder havde haft sit tilholdssted, samt tre stenbrud, hvor der i slutningen af 1800 tallet blev brudt feldspat og kvarts til porcellæn- og glasindustrien i Stettin, Riga, Helsingør og Kastrup. De besøgte lokaliteter er nærmere beskrevet i websitet www.367ture.dk under afsnittene:

http://www.367ture.dk/site/Vestermarie_Plantage/ http://www.367ture.dk/site/Skibssaetninger/ http://www.367ture.dk/site/Galgebakken/ http://www.367ture.dk/site/Sortebjerg/ http://www.367ture.dk/site/Feldspatbrud/

 

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Bornholm afsluttede turen med at løfte sløret for nogle initiativer, som man forsøger at sætte i søen i den kommende tid, netop at invitere vore asylansøgere og ny tilflyttede bornholmere ud i øens natur, hvor de så bedre kan lære øen at kende for sin mangeartede natur.

 

Med disse tanker ønskede hun forsamlingen på gensyn i 2017 til nye ture i øens natur.

tekst og foto Finn Hansen

Mens fortiden bliver levende ved langhøjen