Ligesom i de tidligere år, er der foretaget strandrensning på strandengene omkring Svaneke – fra Grynebækken i nord til Grisby Havn i syd.

Vi var ca. 35-40 voksne og børn, nogenlunde jævnt fordelt og indsamlede 21 sække affald, 2 bildæk, en hel del rustne metalstykker og lidt træaffald. Og som flere af deltagerne bemærkede, var der faktisk tale om et væsentligt fald i affaldsmængden i forhold til de tidligere år med anslået ca. 30%. Som ’bonus’ fandt enkelte af deltagerne overskud til indsamling af over 300 cigaretskod rundt i byen.

Vi sluttede lige som sidste år på Svaneke Havn til grillede pølser, vand og øl sponsoreret af Bornholms Regionskommune, Svanekeslagteren, Dagligbrugsen i Svaneke og lækker is fra Bornholms Ismejeri (Mermaid Is) i Postgade, hvilket alle skal have stor tak for.

Vi har heldige med vejret, meget sol og kun lidt vind.

Steen Hansen, Fællesrådet i Svaneke

Bjarne Biggas, Danmarks Naturfredningsforening Bornholm