Omkring 40 mennesker var mødt frem ved Arboretet kl. 13, solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og forventningerne var store, da lederen førte an i retning mod stormfaldsområdet.

Man havde ikke bevæget sig særlig langt inden de første Tragtkantareller dukkede frem i skovbunden, og der blev plukket til adskillige søndagsmiddage samtidigt med, at lederen kunne præsentere Flammehat, Honningsvamp, Sodbrun Skærmhat, Manddræber Mælkehat og Bævretand. Også Spiselig Rørhat, Brunstokket Rørhat og Filtet Rørhat samt Rødmende Fluesvamp kom med i kurvene, hvorimod den dødeligt giftige Grøn Fluesvamp blev efterladt til skovens snegle.Endelig blev svovlhattene præsenteret, Knippe-Svovlhat, der er svagt giftig, Gran-Svovlhat, der er en god spisesvamp samt Enlig Svovlhat, der ikke samles til madlavning.

Stormfaldsområdet er i dag et minde om den orkan, der ramte Bornholm den 17. og 18. oktober 1967, altså om få dage for 50 år siden. Det blev udlagt som et såkaldt Videnskabeligt Iagttagelsesområde, og Professor Søren Ødum foretog intense undersøgelser på arealet i forsøget på at følge successionen i sådan en skov. På tre hektar væltede 290 bøgetræer, der på det tidspunkt var omkring 85 år gamle, og området blev  ved 96 nedbankede jernrør inddelt i et kvadratnet til de nøjere studier.

Søren Ødum døde desværre i en tidlig alder, men hans indsamlede materiale er overdraget til Flemming Rune, der har annonceret, at der vil blive gjort status her på 50 års-dagen med en rapport over områdets udvikling.

Ekskursionen bevægede sig ”andægtigt” op gennem de ”faldne kæmper”, hvoraf størsteparten fortsat er i live, og Jørgen Albertsen kunne præsentere store Tøndersvampe, hvidløgsduftende Stor Løghat, Honningsvamp, Porcelænshat samt turens nok største overraskelse, en gren med en flot bevoksning af Krusblad. (billedet nederst) Denne art har tidligere været anset for at være uddød i Danmark, men den er i de senere år dukket op flere steder i landet, altså også her på de faldne bøgetræer. Inden alle dagens svampefund blev præsenteret i Arboretet var udbyttet øget med Almindelig Kantarel og Giftig Skørhat, Kugleknoldet Fluesvamp samt Anis-Savbladhat og den ret sjældne Nordisk Bredblad. En mindre gruppe svampefolk fra København var på besøg hos de bornholmske Svampevenner og havde opholdt sig på øen i en forlænget weekend, og da flere af dem på egen hånd havde samlet svampe ind i og omkring Arboretet til præsentationen blev udbyttet af forskellige arter nærmest fordoblet.

Krusblad - turens clou!