Formand (og Facebook redaktør)

Anna Sofie Poulsen
Vystebyvej 4, Rutsker
3790 Hasle
2912 7512
annasofie.poulsen@gmail.com.

Næstformand 

Jens Christensen
Blykobbevej 38
3700 Rønne
6133 0425
jechbornholm@gmail.com

Bjarne Biggas, sekretær
Lille Plads 3
3740 Svaneke
6111 8867
bjarnebiggas@gmail.com

ØVRIG BESTYRELSE:

Bjarne Olesen
Storegade 12
3700 Rønne
5695 6709
storegade12@mail.dk

Erling Aaby Dam
Gudhjemvej 64
3760 Gudhjem
5697 2056
erlingdam@gmail.com

Carsten Mouritsen
Peter Ipsens Vej 85
3700 Rønne
2920 2881
carstenmouritsen@get2net.dk

Thomas Jørgensen
Dalegårdsvej 9
3720 Aakirkeby
5697 0300
tj@dlf.dk

Ole Low
Pærehaven 2, Snogebæk
3730 Nexø
2032 9284
olelowe@gmail.com

Michael Stoltze 
Segenvej 37, Vestermarie 
3720 Åkirkeby
61220391
naturogide@gmail.com

SUPPLEANTER: 

Lene Pedersen (ansvarlig for hjemmeside og Nyhedsbrev)
Sigtemøllevejen 22
3720 Åkirkeby
6068 7238
viskeledshuset@gmail.com

Poul Veise
Kløverløkken 5
3700 Rønne
2992 4041
poul.veise@youmail.dk

Peter Haase
Brøndstræde 2
3740 Svaneke
Mobil 2027 8222
peter.haase@naturbornholm.dk 

Christian Prip
Storegade 9 
3700 Rønne
+4747476508
cprip@fni.no

Stefan Straarup
Oxholmvej 2, Østerlars,
3760 Gudhjem
23604146
stefan.02.2014@gmail.com