5. december 2018. Åbent brev til Grønt Dialogforum i anledning af lukningen af Energitjenesten. Læs det her!

Hvor blev det grønne Folkemøde af?  Formand for DN Bornholm, Anna Sofie Poulsens 2. debatindlæg til Bornholms Tidende, 6.10.

Læs i den sammenhæng også hele DNs evaluering af de 3 års samarbejde med Bornholms Regionskommune om at gøre Folkemødet grønnere:                  Sine Beuse Fauerby : Evaluering af Grønt Folkemøde.

Bornholms Tidende har i 2018 bedt ca. 20 gode, lokale folk om i årets løb at forfatte hver ca. 2 debatindlæg til avisen. Her bringer vi Anna Sofie Poulsens (formand for DN Bornholm) indlæg fra d. 13. januar 2018: "Ja tak til mere natur." Det handler om det fælles ønske om meget mere ægte natur, om det forkætrede naturkapitalindeks og om de Naturråd, der netop nu oprettes i hele landet.

og her kan du læse mere om det omtalte Naturkapitalindeks.

Måske er det sidste punktum alligevel ikke sat i sagen om Swanvika. Læs her avis artikel og DN Bornholms "Synspunkt". Begge dele bragt i Bornholms Tidende 30. maj 2017 i lyset af udviklingen i den gamle, men åbenbart ikke døde sag.

Se også link til Swanvika projektets egen hjemmeside.
Fortsættelse vil sikkert følge.

Småskove og flisproduktion. Et "Synspunkt" indsendt til Bornholms Tidende 18. april 2017 af Jens Christensen, næstformand i DN Bornholm. Ovenfor foto Jens Christensen: et trist eksempel på en renafdrevet bornholmsk skov.
Link til Powerpoint,foto og ord Jens Christensen, foredrag om bondeskovenes naturværdier, holdt på det i Synspunktet omtalte møde.


Landbrug og pesticider. Svar på indlæg om emnet fra formanden for Bornholms Landbrug. 
indsendt af medlem af bestyrelsen, Bjarne Biggas til Bornholms Tidende 6.4.2017


Økologi contra hungersnød?
 Som svar på en kronik i Politiken 16.11. skrev Bjarne Biggas, medlem af bestyrelsen, dette indlæg, som han indsendte til pressen som privatperson.

Landbrugets Rammevilkår!? Som reaktion på et "Synspunkt" af direktøren for Bornholms Landbrug, bragt i Bornholms Tidende, 27.8.2016 skrev Bjarne Biggas, medlem af bestyrelsen dette gensvar om Landbrugets rammevilkår
August 2016 udarbejdede CBS den omtalte rapport som både kaldtes rystende og ubrugelig.. alt efter ståsted. 

Kystbyggeri? De første 10 tilladelser til byggeri indenfor 300 m zonen langs de danske kyster affødte en leder i Bornholms Tidende 4.11.15. Den krævede et svar, som kan læses her Ang. tilladelsen til 10 forsøgsbyggerier ved kysten november 2015

Grøn færgefart til en grøn ø, eller?  Grøn færgefart! februar 2014

Om osteklokker blandt andet! Bornholms Tidende bragte 31.august 2013 et indlæg om klimaministerens udspil indsendt af Lars-Ole Hjorth-Larsen, formand for Bornholms Landbrug. Sprogbrug og indhold udløste flg. svar fra Jørgen Butzbach, dengang formand for DN Bornholm. Det blev bragt i Bornholms Tidende 3. september 2013.  Du kan genlæse det her: Osteklokkelandbrugsformand? 

 Om flisproduktion, 5 år gammelt, men enormt aktuelt!   Synspunkt i Bornholms Tidende, 31. maj 2011