Arrangement

Kom med på markfuglevandring 5. juli 2022

Hans Verner blev i februar 2022 udnævnt til Årets Agerfugle-landmand,
fordi han gør en stor indsats for at tilgodese - ikke bare agerlandets fugle - men agerlandets biodiversitet i det hele taget. Hans Verner dyrker sine marker efter den såkaldte CA-metode, dvs. pløjefrit, og med
mange efterafgrøder. Det ser Agerlandets Fugle ud til at kvittere for.
Læs hele invitationen til den opløftende og spændende markvandring herunder....

Program markfuglevandring 5. juli 2022

Kl. 19 Ankomst til Skovvang, Lyrsbyskov 4, 3751 Østermarie. Velkomst v/ Hans Verner Hansen.
Hans Verner blev i februar 2022 udnævnt til Årets Agerfugle-landmand, fordi han gør en stor indsats for at tilgodese - ikke bare agerlandets fugle - men agerlandets biodiversitet i det hele taget. Hans Verner dyrker sine marker efter den såkaldte CA-metode, d.v.s. pløjefrit, og med mange efterafgrøder. Det ser Agerlandets Fugle ud til at kvittere for.
Jens Christensen fortæller om vibens og lærkens krav til levesteder.
Dansk Jægerforbund fortæller om agerhønens krav til levesteder. Hvordan står det til med bestandene ved Skovvang?
Ole Harild fortæller, hvad man som landmand skal gøre, og ikke-gøre, for at fremme Agerlandets Fugle.
Hans Verner og Ole fortæller, hvordan man afmærker, og undgår at køre i vibe- og lærkereder.
Kl. 19.30 Gåtur gennem skov og langs marker Vi går fra Skovvang og gennem skov og langs marker, og snakker undervejs om de tiltag, som Hans Verner har gjort. I alt knap 1 times gåtur – husk fodtøj og påklædning efter vejrudsigten.
Kl. 20.30 Kaffe og kage på Skovvang mens Frederik Tolstrup, formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer, fortæller hvad han ser som landmandens rolle ift agerlandets fugle og den bornholmske biodiversitet.
Kl.20.45 Spørgsmål og debat
Gode ideer, forslag, spørgsmål mv. med det formål, at vi sammen bliver klogere, og sammen kan gøre en forskel.
Kl. 21.00 Tak for i aften
Tilmelding af hensyn til forplejning senest mandag den 4. juli kl. 12 til ef@blf.dk, eller sms til 24622384.
Projektet er støtte af Biodiversitetspuljen under Bornholms Regionskommune, og 15. juni fonden