4.12. 2022 Høringssvar fra DN Bornholm vedr. ideer og forslag til miljøkonsekvensrapport for transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm, j.nr 2022-11277

Program Energiø Bornholm
Høringssvar vedr. supplerende høring til første offentlighedsfase af Miljøvurdering af Planen for Program Energiø Bornholm - notat om overplantning sendt den 9. maj 2022

Landanlæg Energiø Bornholm
DN Bornholm Høringssvar ang. Landanlæg Energiø Bornholm - sendt den 22. april 2022

Trætophytter Rutsker Højlyng
Høringssvar vedr. planforslag om trætophytter i Rutsker Højlyng sendt den 31. januar 2022
Vi mener, at trætophytter ikke er gode for naturen, de tilfører ikke naturens værdi. De kan tilføre deres ejere værdi, og de kan sikkert også tilføre deres gæster en oplevelse – men de forringer levevilkårene for planter og dyr, der hvor de opføres, på samme måde som alt andet byggeri. Trætophytter kan være et fint supplement til de øvrige overnatningsmuligheder på Bornholm, men de skal efter vores opfattelsesplacering i tilknytning til eksisterende ferie- og fritidsbebyggelse eller de bornholmske indlandsbyer.  

Naturpolitikkens handleplaner
DN Bornholms høringssvar - sendt 20.12.2021
Vi har i DN Bornholm med stor interesse gennemgået de udsendte forslag til handleplaner inden for de forskellige indsatsområder. Vi mener, at der ligger rigtig mange gode ideer og konkrete forslag i handleplanerne, som, hvis de bliver ført ud i livet, vil være til stor gavn for Bornholms natur. Vi kan derfor i høj grad bakke de konkrete forslag op. Når handleplanerne er ført ud i livet, er der dog ikke noget, der er praktisk retningsgivende for udmøntningen af politikken og visionerne tilbage.
Vi mener derfor, at der mangler en mere målrettet indsats for visionen ”Mere plads til naturen”. Her synes vi, at der skal laves nogle længerevarende retningslinjer (strategier) for, hvordan man i kommunens forskellige centre kan tilgodese denne vision, når der planlægges aktiviteter i det bornholmske landskab.

Energiø Bornholm - hovedsædets høringssvar
DN (hovedafdeling i København) Høringssvar Energiø Bornholm - sendt 14. december 2021

Energiø Bornholm - DN Bornholms høringssvar
DN Bornholms Høringssvar vedr. Energiø Bornholm - sendt den 12. december 2021

Placering af sommerhuseområder i kystnærhedszonen
Høringssvar om Forslag til Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen - sendt 21. november 2021. 

Se også vores tidligere sendte høringssvar

> høringssvar for perioden 2018-2020

> høringssvar for perioden 2014-2018