Læserbrev  indsendt i uge 20 til Bornholms Tidende. det handler om grøftekanter! Læs det her.

 

Åbent brev sendt til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2021:
Plan for Grøn struktur i Rønne Syd strider mod lovpligtige beskyttelses­hensyn til flagermus og markfirben


Åbent brev vedr. mountainbikespor i Vestermarie Plantage sendt til Bornholms Regionskommune og bragt i Bornholms Tidende den 18. januar 2021:
Naturhensyn og mountainbikespor i Vestermarie Plantage


DN Bornholm har den 2. januar 2021 indsendt følgende høringssvar i forbindelse med BRKs Kommuneplan 2020:
Høringssvar til BRKs forslag til Kommuneplan 2020

Debatindlæg i Bornholms Tidende 2. januar 2021:  
Der er brug for at gå nye veje inden for
landbruget
Kommentar til debatindlæg i Bornholms Tidende d. 10. december 2020 fra Stine Mikkelsen, svineudvalgsformand, Bornholms Landbrug & Fødevarer. 


Debatindlæg i Bornholms Tidende december 2020:
Hvor skal de økologiske råvarer komme fra?


Debatindlæg i Bornholms Tidende ultimo oktober 2020:  
Nej til havbrug
Selskabet Bornholms Dambrug har ikke opgivet håbet om at etablere et havdambrug ud for Bornholm, udtaler selskabets direktør, Niels Dalgard til Bornholms Tidende 22. oktober 2020. Men det bør han opgive, hvis det står til Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm...

"Synspunkt" indsendt til Bornholms Tidende primo oktober 2020. Vores indlæg er affødt af de mange tilladelser til udvidelse af svinebrug på øen og den deraf stigende udledning. STOP FOR ØGEDE UDLEDNINGER FRA SVINEPRODUKTION PÅ BORNHOLM.


”Skal kommunen købe aktier i økologi?" Det var overskriften i Bornholms Tidende d. 18. september 2020 i en omtale af kommunalbestyrelsesmødet aften før, hvor politikerne var splittede i deres stillingtagen til at støtte foreningen Bornholms Økojord A/S.
Fra omtalen af mødet skulle man tro, at det næsten udelukkende handlede om for eller imod mere eller mindre økologisk jordbrug på Bornholm. Men Bornholms Økojord A/S står jo for meget mere end det: Læs her den pressemeddelelse DN Bornholm udsendte i den anledning


Efter at kommunalbestyrelsen med et snævert flertal nedstemte en beslutning om at forsyne Bornholm med landvindmøller, arbejdes der nu intenst videre med et initiativ til etablering af en lokal funderet, folkeejet havvindmøllepark. DN Bornholm har i den forbindelse (sept. 19) til Bornholms Tidende indsendt denne støtteerklæring.


Februar 2019. Debatindlæg sendt til Bornholms Tidende. DN Bornholm siger ja til vindmøller. Læs hvorfor!
Dette indlæg har skabt en del debat. Her kan du eksempelvis læse Bjarne Biggas svar på et læserbrev. En fin uddybning af DN Bornholms holdning i sagen.


5. december 2018. Åbent brev til Grønt Dialogforum i anledning af lukningen af Energitjenesten. Læs det her!

Hvor blev det grønne Folkemøde af?  Formand for DN Bornholm, Anna Sofie Poulsens 2. debatindlæg til Bornholms Tidende, 6.10.
Læs i den sammenhæng også hele DNs evaluering af de 3 års samarbejde med Bornholms Regionskommune om at gøre Folkemødet grønnere: Sine Beuse Fauerby : Evaluering af Grønt Folkemøde.

Bornholms Tidende har i 2018 bedt ca. 20 gode, lokale folk om i årets løb at forfatte hver ca. 2 debatindlæg til avisen. Her bringer vi Anna Sofie Poulsens (formand for DN Bornholm) indlæg fra d. 13. januar 2018: "Ja tak til mere natur." Det handler om det fælles ønske om meget mere ægte natur, om det forkætrede naturkapitalindeks og om de Naturråd, der netop nu oprettes i hele landet.
Og her kan du læse mere om det omtalte Naturkapitalindeks.


Måske er det sidste punktum alligevel ikke sat i sagen om Swanvika.
 Læs her avis artikel og DN Bornholms "Synspunkt". Begge dele bragt i Bornholms Tidende 30. maj 2017 i lyset af udviklingen i den gamle, men åbenbart ikke døde sag.
Se også link til Swanvika projektets egen hjemmeside.
Fortsættelse vil sikkert følge.
 

Småskove og flisproduktion. Et "Synspunkt" indsendt til Bornholms Tidende 18. april 2017 af Jens Christensen, næstformand i DN Bornholm. Ovenfor foto Jens Christensen: et trist eksempel på en renafdrevet bornholmsk skov.
Link til Powerpoint,foto og ord Jens Christensen, foredrag om bondeskovenes naturværdier, holdt på det i Synspunktet omtalte møde.


Landbrug og pesticider. Svar på indlæg om emnet fra formanden for Bornholms Landbrug. 
indsendt af medlem af bestyrelsen, Bjarne Biggas til Bornholms Tidende 6.4.2017


Økologi contra hungersnød?
 Som svar på en kronik i Politiken 16.11. skrev Bjarne Biggas, medlem af bestyrelsen, dette indlæg, som han indsendte til pressen som privatperson.
 

Landbrugets Rammevilkår!? Som reaktion på et "Synspunkt" af direktøren for Bornholms Landbrug, bragt i Bornholms Tidende, 27.8.2016 skrev Bjarne Biggas, medlem af bestyrelsen dette gensvar om Landbrugets rammevilkår
August 2016 udarbejdede CBS den omtalte rapport som både kaldtes rystende og ubrugelig.. alt efter ståsted. 
 

Kystbyggeri? De første 10 tilladelser til byggeri indenfor 300 m zonen langs de danske kyster affødte en leder i Bornholms Tidende 4.11.15. Den krævede et svar, som kan læses her Ang. tilladelsen til 10 forsøgsbyggerier ved kysten november 2015
 

Grøn færgefart til en grøn ø, eller?  Grøn færgefart! februar 2014
 

Om osteklokker blandt andet! Bornholms Tidende bragte 31.august 2013 et indlæg om klimaministerens udspil indsendt af Lars-Ole Hjorth-Larsen, formand for Bornholms Landbrug. Sprogbrug og indhold udløste flg. svar fra Jørgen Butzbach, dengang formand for DN Bornholm. Det blev bragt i Bornholms Tidende 3. september 2013.  Du kan genlæse det her: Osteklokkelandbrugsformand? 
 

Om flisproduktion, 5 år gammelt, men enormt aktuelt!   Synspunkt i Bornholms Tidende, 31. maj 2011