Link til vores egne nyhedsbreve om:

Bornholm blomstrer - om hvorfor vi  de første år var med i projektet.

Sprøjtede grøftekanter, et opråb!

En rapport om agerlandets udvikling- til eftertanke.

Næsten 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land. Rapport fra Dansk Ornitologisk Forening

Vi har gjort bierne fortræd, artikel fra Information om biernes bedrøvelige vilkår.

Revision af Natura 2000 områder,  hvorfor og især hvorfor ikke.

Hvad er Naturkapitalindeks? Dokumentation for, hvor det halter i den bornholmske natur.