Danmarks Naturfredningsforening rejste en fredning for Svartingedalen, og Fredningsnævnet for Bornholm har truffet afgørelse om at frede det unikke landskab. Svartingedalen er et smukt eksempel på en bornholmsk sprækkedal og en national naturperle, der med fredningen bliver bevaret for eftertiden og åbnet for publikum, oplyser fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Annette Eigaard:

- Det er et helt fantastisk smukt landskab. Alle skal simpelthen opleve det, siger Annette Eigaard begejstret om det enestående område, som tidligere var et yndet udflugtsmål for bornholmere og en af Bornholms absolutte turistattraktioner for snart hundrede år siden.

På vandretur gennem dalen

Fredningsområdet er på ca. 43 ha og befinder sig to kilometer fra Hasle i Bornholms Regions-kommune. Området er ejet af private lodsejere og Bornholms Regionskommune.

Fredningen betyder, at der bliver etableret et sammenhængende stisystem, så det er muligt at vandre fra nord til syd gennem området, fortæller Annette Eigaard:

- Formålet med fredningen er at sikre at områdets urskovslignende præg med dets uforusigelighed bevares, og samtidig at sikre, at offentligheden får adgang til området. Svartingedalen fremstår som vild og uberørt natur med en fantastisk sprækkedal, der skærer sig igennem grundfjeldet med stejle klippesider, og hvor en naturlig å med en god ørredbestand snor sig igennem dalen. Det er nu muligt for publikum at vandre gennem dette særprægede landskab.


Hvordan finder du vej til Svartingedalen?

Fra Åhalsegård fører en trappe ned til selve Åhalsen. Stien fortsætter igennem hele den eksi-sterende fredning og deler sig herefter i to stier. Den nordligste fører til Jættebold og to andre store sten. Den sydligste sti fører videre ind i selve Svartingedalen og ender brat. Med fredningen bliver der etableret et stiforløb videre ind i Svartingedalen med naturbænke og borde til publikum, så de igen kan nyde deres medbragte madkurv, som bornholmere tidligere yndede at gøre.