Den ulovlige rydning i Svartingedalen, læs hele den lange historie. Afsluttet foråret 2017.

Affaldsdeponi ved Kelseå. Afsluttet januar 2017. Et af vore medlemmer gjorde DN Bornholm bekendt med, at der i 2016 i skoven ved Kelseåen var deponeret større mængder affald.

Strandengen ved Randkløve Skår. Afsluttet sommeren 2016. Et stort område med en af Danmarks fineste bestande af Melet kodriver var blevet ødelagt som følge af "tilført materiale fra erosion".

Swanvika og Svaneke Nordskov. Afsluttet foråret 2016. Omfattende fældning i Svaneke Nordskov blev stoppet af DN Bornholm.