• Ulovlig deponi ved Vellensbyvej. I januar 2016 blev vi gjort opmærksom på et stort ulovligt affaldsdeponi i fredskov. Vi sendte straks brev til kommunen. Ingen afslutning her i januar 2019- (nærmest tværtimod!) 30. maj 2019 har Bornholms Politi meddelt ejeren at der ingen straffesag bliver, da man mener,  at sagen ikke ville kunne føre til en domsfældelse.

 

  • Den gamle betonrampe ved lufthavnen: Et medlem gjorde os opmærksom på, at der lå skæmmende rester af en gammel betonrampe på kysten ved lufthavnen. Vi skrev derfor mail til Bornholms Lufthavn den 21. marts 2018 
    Det blev en sag med happy-end! Dagen efter modtog vi svar: Lufthavnen fjerner den gamle rampe. Vi takker for hurtig og effektiv respons.

 

 

  • Affaldsdeponi ved Kelseå. Afsluttet januar 2017. Et af vore medlemmer gjorde DN Bornholm bekendt med, at der i 2016 i skoven ved Kelseåen var deponeret større mængder affald.

 

  • Strandengen ved Randkløve Skår. Afsluttet sommeren 2016. Et stort område med en af Danmarks fineste bestande af Melet kodriver var blevet ødelagt som følge af "tilført materiale fra erosion"