Rønne, 17/5-16

Teknik & Miljø

Skovløkken 4, Tejn

3770 Allinge

Naturstyrelsen, Bornholm

Ekkodalsvej 2

3720 Aakirkeby

Vi er af et af vore medlemmer blevet gjort bekendt med, at der i skoven ved Kelseåen umiddelbart øst for Kelsebygård er deponeret en del affald. Stedet er en nationalt vigtig geologisk lokalitet, som også landskabsmæssigt er ganske enestående omkring den snævre og dybe ”canyon”.

Affaldet består både af husholdningsaffald, pandeplader og overskudshalm, jf. vedlagte billeder.

Området er fredsskov, og deponeringen er således både en overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven og Skovloven.

Vi vil hermed gerne bede jer som de relevante myndigheder om at sørge for oprydning på stedet.

Med venlig hilsen

 

Anna Sofie Poulsen, formand

Jens Christensen, næstformand