Link til Morten Top-Jensens rapport om de bornholmske blomsterstriber. November 2018

Link til turreferat fra 10. juni 2018: De vilde bier på Bornholm

Link til Dansk Biavlerforening: Bliv bivenlig - fyldt med konkrete gode anvisninger.

 

Link til Landbrug og fødevarer: Pas godt på de vilde bier.

 

Link til vores egne nyhedsbreve om:

Bornholm blomstrer - om hvorfor vi er med i projektet.

Sprøjtede grøftekanter, et opråb!

En rapport om agerlandets udvikling- til eftertanke.

Næsten 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land. Rapport fra Dansk Ornitologisk Forening

Vi har gjort bierne fortræd, artikel fra Information om biernes bedrøvelige vilkår.

Revision af Natura 2000 områder,  hvorfor og især hvorfor ikke.

Hvad er Naturkapitalindeks? Dokumentation for, hvor det halter i den bornholmske natur.