Nyhed

Om gule grøftekanter

Nu dækker sneen nænsomt Bornholm. Men har man færdedes i det sene efterår og i den tidlige vinter, støder man på marker og grøftekanter, som er mere end almindeligt efterårsgule.
I januar nummeret af "Nyt Fra Bornholms Landbrug", kan du nedenfor læse en forklaring og især en opfordring.. og iøvrigt finde link til at læse hele Nyhedsbrevet, som også rummer andre tiltag til et Bornholm, som vi sammen skal bevæge i en grønnere retning. Selv små skridt er bedre end ingen....

Link til hele Nyhedsbrevet fra Bornholms Landbrug

Og herunder indsat indlægget om Roundup:

Pas på grøftekanterne når du sprøjter – ikke mindst med Roundup v. Ole Harrild
Der er mange gode grunde til bekæmpe kvik og andre ukrudtsarter med Roundup om efteråret. Det er en billig og miljørigtig måde at få ryddet op på, før en ny afgrøde skal etableres. Vi har her først på vinteren kunnet se, at mange benytter sig af denne metode. Det kan stadig ses fordi det ikke har været muligt at pløje markerne efterfølgende, på grund af det våde vejr. Normalt ville de fleste af markerne være pløjet nu, og dermed ville det ikke være så synligt. For nogle af vores medborgere virker det provokerende at markerne står visne og gule hele vinteren. Især virker det provokerende når enkelte er kommet til at sprøjte udover markgrænsen og henover grøfter og markskel. Udover at det virker provokerende og ser grimt ud, er det også direkte dumt at ramme udenfor markgrænserne. Konsekvensen af en sådan fejlbehandling er at uønskede og aggressive græsser som gold- og blød hejre får masser af plads til at formere sig på, og i flere år efter spreder frø ind på marken med øgede ukrudtsproblemer i marken som resultat. Det burde være muligt at behandle marken uden at samtidig behandle grøfter og markskel langs marken. Alle har dyser der minimerer afdriften når vi sprøjter, så der er ingen grund til ramme uden for marken. Vi lever i en tid hvor det omgivende samfund holder øje med os, ofte med en kritisk indgangsvinkel. En adfærd som beskrevet ovenfor gør ikke kritikken mindre – tvært imod. Så både for naboernes, miljøets og din egen pengebogs skyld – HOLD DIG NU INDE PÅ MARKEN når du sprøjter.