• Høringssvar vedr. Rønne Havn. Generelt er DN Bornholm tilfreds med den miljøvurdering, der er foretaget. Afdelingen har dog et par bemærkninger, bla. at: I forbindelse med havneudvidelsen vil vi foreslå, at høfderne ved Galløkken fjernes, dels for at genskabe nogle bedre blottede profiler i Rønneformationen, dels for at skabe en bedre strand ved Galløkken og en mulig genskabelse af stranden i den vestlige ende af Møllebugten.

 

  • Høringssvar vedr. vindmøller på Bornholm. Generelt af DN Bornholm varm tilhænger af vindkraft. Men udpegning bør ske efter en grundig VVM-undersøgelse af naturinteresserne i de 6 udpegede områder. Det gælder også forekomsten af §3-områder, som ikke umiddelbart fremgår af det udsendte materiale. Når disse undersøgelser foreligger, vil vi tage endelig stilling til forslagene om de 6 områder.

 

  • Høringssvar vedr. affaldsplan 2014-18. I planforslaget savner DN Bornholm dog synligt fokus og prioritering af målrettet indsats på nedbringelse af de samlede affaldsmænger, som efter vores opfattelse bør være første prioritet i en indsats, som på landsplan har ’Danmark uden affald’ som overskrift. 

 


Mindre omfattende sager kan også behøve ord fra os:

  • Dueoddefredningen. Hvor meget må der fældes? 
    Der bliver i disse år fældet en del skov i det fredede område fra Dueodde til Østre Sømark. Området er også sommerhusområde, og derfor får vi i Danmarks Naturfredningsforening en del henvendelser fra bekymrede sommerhusejere, der er dybt forundrede over, at man kan fælde så meget i en skov, der både er fredet område og sommerhusområde. Læs mere her

 

 

  • Kannikegårdsengen ved Åkirkeby - en fortælling med happy-end for naturen. Læs vores indlæg i debatten  Kannikegårdsengen fra april 2015  Enden på historien blev, at kommunen frafaldt planerne om at tillade et supermarked på området!

 

  •  Efter afslag om midler til hegning fra Natur-og Erhvervsstyrelsen, skrev vi dette brev: Hegning af Ølene i august 2014  Den gode slutning blev, at den lokale Naturstyrelse opprioriterer pasning og vedligeholdelse af hegnet omkring Ølene, så der fortsat foregår en afgræsning som hidtil.