Vi har en repræsentant i kommunens Grønt Dialogforum. Vi har en repræsentant i den ny forprojektgruppe om Bornholms Grønne Bølge. Ligeledes har vi en repræsentant i Naturstyrelsens Brugerråd.
Vi deltager i besigtigelser med Fredningsnævnet for Bornholm. Et antal bestyrelsesmedlemmer har etableret Skovgruppen, som har fokus på problematikken flisproduktion/bornholmske bondeskove. Nogle bestyrelsesmedlemmer er aktive i den nystiftede lokale økologiske Jordbrugsfond. Vi var repræsenteret i arbejdet i Naturrådet/Grønt Danmarkskort.
Vi er med i arbejdsgrupper udsprunget af mødet i Kyllingemoderen om Bornholmermålene/ Bright Green Island. Vi var med i workshops om Fremtidens Landskaber på Nordbornholm.
Vi er med i projekt Linjer i Landskabet, Åkirkeby. Vi var med i arbejdet omkring formidling i Pedersker Jagthytte. Vi er med i Fuglesangsprojektet med frilægning af Kæmpeåen. Vi er med i " Bornholm blomstrer". Vi deltager, hvor det giver mening,  i arrangementer rundt  på øen....

Fra Flygtningemessen i Rønne Idrætshal

Og her er nogle fra bestyrelsen på fredningstjek.