Vi har en repræsentant i kommunens Grønt Dialogforum. Vi har en repræsentant i forprojektgruppen om Bornholms Grønne Bølge. Ligeledes har vi en repræsentant i Naturstyrelsens Brugerråd.
Vi deltager i besigtigelser med Fredningsnævnet for Bornholm.
Et antal bestyrelsesmedlemmer har etableret Skovgruppen, som har fokus på problematikken flisproduktion/bornholmske bondeskove. I samme forbindelse deltager vi i Biomasseforum Bornholm. Vi var repræsenteret i arbejdet i Naturrådet/Grønt Danmarkskort. Og var og er repræsenteret i Vandrådet.
Vi er med i arbejdsgrupper udsprunget af mødet i Kyllingemoderen om Bornholmermålene/ Bright Green Island. Vi var med i workshops om Fremtidens Landskaber på Nordbornholm.
Vi var med i projekt Linjer i Landskabet, Åkirkeby. Vi var med i arbejdet omkring formidling i Pedersker Jagthytte. Vi var med i Fuglesangsprojektet med frilægning af Kæmpeåen. Vi var med i opstarten af" Bornholm blomstrer".
Vi er aktive i Bornholms Økojord. Vi er del af projekt Sommerfugleambassadør
Vi 
deltager, hvor det giver mening, i arrangementer rundt på øen....