Nyhed

En spændende ny rapport om udviklingen i agerlandet i Danmark

- som fortæller udviklingen fra 1954 - 2025 med kortlægning
af markstørrelse, markveje og småbiotoper og anviser fremtidige scenarier. Udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet..............

Den viser eksempelvis, hvordan 1 nutidig mark engang bestod af 32 meget mindre, anviser veje til til en tiltrængt bedring af biodiversiteten og til at genskabe offentlighedens adgang til det åbne land. Og giver ikke mindst gode konkrete anvisninger til brug for udarbejdelsen af Det grønne Danmarks kort. Et arbejde der er i gang lige netop nu. Den kan også læses i sammenhæng med rapporten om den dramatiske tilbagegang i fugle tilknyttet agerlandet. 

Læs hele rapporten her