Arrangement

BioBlitz på Sjælegård ved Allinge d. 23. - 24. juli 2022

Du har mulighed for at være del af et meget spændende arrangement.
BioBlitz på Sjælegård ved Allinge d. 23. - 24. juli.
Kom og vær med til at undersøge, hvilken forskel naturgenopretning har på biodiversiteten ved at være med til at kortlægge så mange arter som muligt på 24 timer.
Hvad betyder det for plante og dyreliv, når kornmarker erstattes af græsningsskov? Det vil de nye ejere af Sjælegård og biolog Michael Stoltze forsøge at dokumentere gennem en såkaldt BioBlitz. Læs det hele herunder.

BioBlitz på Sjælegård ved Allinge d. 23. - 24. juli
Kom og vær med til at undersøge, hvilken forskel naturgenopretning har på biodiversiteten ved at være med til at kortlægge så mange arter som muligt på 24 timer.
Hvad betyder det for plante og dyreliv, når kornmarker erstattes af græsningsskov? Det vil de nye ejere af Sjælegård og biolog Michael Stoltze forsøge at dokumentere gennem en såkaldt BioBlitz.
”En "BioBlitz" er en koncentreret indsats fra specialister for at skabe et øjebliksbillede af et afgrænset områdes arter. Det giver stor mening på Sjælegård, fordi næsten al jorden skal lægges om til ekstensiv drift for at gavne naturen. Med BioBlitzen i juli håber vi at få registreret et betydeligt antal arter af dyr, planter og svampe. Når vi så senere laver en ny bioblitz, får vi et godt overblik i løbet af nogle år, så man kan bedømme effekten af alt det, der nu skal ske på Sjælegårds jorde,” forklarer den bornholmske biolog Michael Stoltze.
Frivillige eksperter og passionerede amatører søges
Hjælp os med at dokumentere udgangspunktet for et naturgenopretningsprojekt på en landejendom med en blanding af natur og agerjord. Målet er at opdage, identificere og registrere så mange plante- og dyrearter som muligt på 24 timer. Til det har vi brug for både dygtige eksperter, men også passionerede amatører, der kan hjælpe med at finde, fotografere og dokumentere arter med hjælp fra eksperterne og smartphone apps. Interesserer du dig for natur og biodiversitet generelt eller har du en specialviden indenfor f.eks. planter, biller, lav og mos, natsommerfugle, flagermus eller vandinsekter – og kan du deltage i vores bio blitz d. 23.- 24. juli – så vil vi rigtig gerne høre fra dig!
Oplev naturens rytme gennem et døgn eller deltag blot nogle timer
Vi starter lørdag d. 23. juli kl. 10.00, hvor ejer af Sjælegård, Helle Bay, og biolog Michael Stoltze briefer om program og målsætninger for det kommende døgns fokus på gårdens flora og fauna. BioBlitzen slutter søndag kl. 11.00.
Der serveres rundstykker og kaffe ved ankomsten ligesom der er frokost, eftermiddagskaffe, middag og morgenmad søndag. Måltiderne serveres ved gården, hvor der også er adgang til toiletter.
Kan du blot deltage nogle timer, så er det også meget værdsat. Kan du blive hele døgnet så kan du bl.a. se frem til at opleve ”lyslokning” i nattens mulm, hvor nataktive insekter samles i lampernes skær. Du er meget velkommen til at slå telt op i gårdens smukke have.
Tilmelding sker ved at kontakte Helle Bay: Gårdejer Helle Bay Mail: helle@bay-eriksen.dk Tlf: 40 40 90 69 Spørgsmål af faglig karakter kan stilles til: Biolog Michael Stoltze Tlf: 61 22 03 91 Mail: naturogide@gmail.com

Baggrund: Sjælegård er en gammel slægtsgård med 26 ha land, hvoraf ca. 15 ha anvendes til landbrug. Heraf er et par ha lagt brak. En artsrig skov med bl.a. gamle ege, hasselbuske og enebær; en lille granplantage, overdrev, vandhuller og en sø udgør omtrent 10 ha. I 2023 starter omlægningen til Sjælegård NaturBrug. Målet er at skabe smukt, komplekst og biodiverst landskab til gavn for både mennesker og natur. Ordet NaturBrug forpligter ejerne i forhold til at drive landbrug på en måde, der er i pagt med naturen. Over tid vil Sjælegård have en græsningsskov – eller dyrehave om du vil – hvor grænsen mellem græsmark og skov gradvist udviskes. Galloway-kvæg sættes ud som ”natur-kustoder”, der skal hjælpe med at fjerne næringsstoffer fra jorden, forhindre at hele arealet springer i skov, bearbejde jorden og fremme spiring med deres klove og hjælpe med omsætningen af organisk materiale. Alt sammen til gavn for biodiversiteten. Al tilførsel af gødning og pesticider ophører og der omlægges til økologisk drift. Sjælegård Blåholtvej 22, Olsker 3770 Allinge For mere information om projektet, kontakt Helle Bay på ovenstående tlf. nr.