Nyhed

Hvad er naturkapital indeks?

DN og Århus Universitet har sammen lavet en stor rapport om alle danske kommuners kapital af natur! Under læsningen af rapporten, som kan læses i sin helhed nedenunder, opstår spørgsmålet, hvorfor scorer storbykommuner højere end Bornholm? Jo fordi: København har meget bebyggelse, men de grønne områder og ikke mindst arealer med eng og mose tæller meget højt i forhold til naturkapital.
Bornholm har meget god natur – skove af stor værdi (på nationalt niveau). De 60%, som landbruget udgør trækker ned på regnestykket, og derfor opnår vi blot de 30 enheder. Ser man på en kommune som Struer, som er endnu mere udpræget landbrug, så har de en værdi på 11!
En kommune som Tårnby springer også i øjnene med 72. Det skyldes uden tvivl Amager Fælled.
Eng, overdrev og moser, scorer meget højt på naturkapitalindekset.