Nyhed

Revision af Natura 2000 områder

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Som led i regeringens naturpakke, foreslås ca. 28.000 ha primært landbrugsjord udtaget af beskyttelsen og i stedet foreslås ca 5.000 ha lagt til som beskyttet natur.
Her på vores egen hjemmeside kan du under høringssvar se DN Bornholms svar på forslaget.
Og nedenfor finde link til alt om Natura 2000 områder, både på Bornholm og i resten af Danmark.