Nyhed

DN Bornholm deltager i projektet #Bornholmblomstrer

Det er lykkedes at skaffe penge til 42 km blomsterstriber og 10 hektar blomsterbrak. Den blanding der udsås på landbrugsarealerne er "Pollen & nektarblanding”. Denne blanding gavner særligt pollen og nektarsøgende insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle.
Sommerfugleeksperten Morten Top-Jensen følger projektet og dets resultater.
Samtidig sponsorerer Netto en økologisk frøblanding som deles ud til alle haveejere.

Og ja, foreningen Planteværn deltager også i projektet. Det betyder ikke, at DN Bornholm hverken er gift eller forlovet med Dansk Planteværn, fordi vi deltager i samme projekt som dem. Vi fokuserer på at små skridt kan nytte, og kan gøre en større forskel end at holde sig til at lege med dem, som man er enige med. 

Projektets formål er at styrke biodiversiteten på Bornholm. 
• Det handler i høj grad om at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter. 
• Afprøvning af flerårige vedligeholdelsesfrie blandinger, så striberne kan ligge uberørt i flere år og fungere som buffer mellem produktionslandskabet og bagkanten af grøftekanterne. Det betyder, at grøftekanten som biotop også bliver styrket.
• Styrkelse af samarbejdet mellem forskellige aktører for mere og bedre natur i det åbne land. 
• Erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af disse naturstriber.
• Etablering af gode ambassadører for biodiversitet i landbrugskredse for udbredelsen af best-practice.

 

Vi ved godt, at det ikke er blomsterstriber, der redder de truede vilde bier. De er specialister som kræver meget specifikke forhold og ofte lever på en bestemt værtsplante. Men projektet kan være med til at skabe bedre forhold for den generelle bestøverfauna, hvis det bliver gjort rigtigt.

Og vi mener, at projektet kan være et skridt på vejen mod øget biodiversitet i det åbne land - og et skridt i retning af at begynde at skabe resultater sammen med landbruget - noget vi håber kan udbygges til glæde for natur og biodiversitet i de kommende år. 

Via dette link til Bornholms Landbrugs side om projector kan du læse meget mere