Fotografen her er Thomas Christensen, DOF Bornholm. Med DOF Bornholm havde vi i denne sag, som i så mange andre, et fint samarbejde.

Swanvika Projektet var oprindelig tænkt sådan. 

DN Bornholm sendte dette brev til kommunen
Og herfra gik arbejdet for alvor i gang.
Fældningen blev standset, møder holdt og det hele mundede ud i en beklagelse fra kommunen og fælles enighed fra alle implicerede om, hvordan sagen burde være grebet an og hvordan fremtiden skal være for Svaneke Nordskov. 

Swanvika projektet lever stadig- men nu under andre omstændigheder.

Kommunens plan for Svaneke Nordskov.

  • Skal have lov at gro til igen ved almindelig selvsåning/genopvækst så skovpræget med en blanding af forskellige træarter i forskellige aldre genetableres  
  • Enkelte markante klippepartier vil kommunen forsøge at bevare ”åbne” så de stadig kan opleves som markante elementer i skoven
  • Vi kan se at der især spirer mange ahorn frem i området. Hvis det skønnes nødvendigt at udtynde den nye opvækst i løbet af de kommende år vil vi primært fjerne ahornopvækst, så kirsebær, tjørn, eg, røn mv bliver favoriseret.

Oversigtskort nedenunder:

A – Skovbevoksningen får lov at gro op igen på begge sider af den lille sti fra Møllebakken og ned til Hammerslet og langs stien mod vest, nord for bebyggelsen.

B - Markant klippeparti inde i skoven langs skovstien bevares synligt

C – Kommunen ønsker at fjerne et større slåenkrat der efterhånden er blevet meget stort og dækker for et lille fugtigt område i klippeterrænnet inde i det afgræssede område

D – Svaneke Nordskov passes som hidtil ved almindelig plukhugst