Nordskoven ved Svaneke – kasketforvirring i kommunen.

Synspunkt, bragt i Bornholms Tidende 30.5.

af Anna Sofie Poulsen, Danmarks Naturfredningsforening Bornholm

For godt et år siden gik kommunen løs med motorsaven i den fredede Svaneke Nordskov. Officielt for at sikre gangstier og lave en smule udtynding, men fældningen gik efter DN Bornholms og mange andres mening langt videre end bare til at tilgodese sikkerheden.Lige ved det fældede skovstykke ligger den gamle campingplads, hvor en privat grundejer ønsker at opføre nye boliger, Swanvika. Fældningen ville have skabt havudsigt for de nye boliger, hvis den ikke var blevet stoppet. Dengang, i april 2016, lykkedes det at få stoppet fældningen, før al skoven var fældet ud for den tidligere campingplads.

Før og efter billeder fra samme sted i Nordskoven.

Siden har DN Bornholm forsøgt at få en aftale med kommunen om principperne for den fremtidige pleje af Nordskoven. Det er ikke lykkedes. Vi har forsøgt at få kommunen til at forelægge sagen for Fredningsnævnet, hvis de vil fælde mere. Det er ikke lykkedes. Det er til gengæld lykkedes for kommunen at få vedtaget en lokalplan for det nye byggeri på den tidligere campingplads. I dagsordenen til kommunalbestyrelsen i januar 2017 stod der:


"I forbindelse med de plejetiltag, der er foretaget, har der været drøftelser med bl.a. lokale natur­kyndige og DN-Bornholm om områdets videre pleje og udvikling, som der er indgået aftaler omkring."


Vi må konstatere, at kommunen godt vil tage DN-Bornholm til indtægt for aftaler, som kommunen ikke ønsker at indgå med os. Kommunen er tilsynsmyndighed for fredninger på Bornholm, og det er kommunen, der har lavet plejeplanen for Nordskoven. Kommunen ved derfor godt, hvad man må og ikke må foretage sig i Nordskoven. Den pleje, der i mange år har været praktiseret i skoven, er helt efter bogen. Det var fældningen i april 2016 ikke.

Hvorfor greb kommunens folk så til motorsaven på den måde i april 2016 – når de nu godt ved, hvordan man opfører sig i en fredet skov?

Hvorfor vil kommunen godt tage DN Bornholm til indtægt for aftaler, når den skal have en lokalplan vedtaget, men ikke indgå aftalen med os?

En forklaring kan være, at kommunen har fået blandet sine kasketter godt og grundigt sammen. Kommunen er nemlig også ejer af det fredede område med Nordskoven, og dertil kommer at kommunen også er planmyndighed, og står for udvikling af Bornholm.Det er åbenbart tre kasketter der er svære at forene. Vores anbefaling til kommunen har siden marts 2016, før fældningen, været at forelægge sagen for Fredningsnævnet. Når man som kommune skal administrere så modstridende interesser som i denne sag, så bør man søge hjælp hos en uvildig instans. Det er Fredningsnævnet. Det varetager fredningsinteresserne. Så kan kommunen som ejer og planmyndighed varetage de andre interesse

Den anbefaling vil DN Bornholm gerne gentage her: Bornholms Regionskommune bør indse at den ikke kan varetage opgaven som tilsynsmyndighed for fredningen af Nordskoven og samtidig pleje kommunens erhvervsinteresser uden at komme i en interessekonflikt, der går ud over det fredede område.

Send sagen i Fredningsnævnet, og gør det, INDEN der fældes mere skov i Nordskoven.

 

 


Fra Bornholms Tidende, 31. maj 2017


"Naturfredningsforening: Hvis det er en mulighed så skrider alting"

af Elisabeth Krogh
- Jeg kan slet ikke forestille mig, at man kan få dispensation til det, heller ikke med den lempelse af naturbeskyttelsesloven, der er på vej.
Sådan siger Anna Sofie Poulsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, om de planer investorerne bag SwanVika projektet lægger frem for et badested ved Hammerslet lidt nord for Svaneke.
På det website, hvor boligerne markedsføres, stilles de mulige købere i udsigt, at der kan etableres "badefaciliteter" ved kysten nedenfor SwanVika.
Der lægges op til, at der kan etableres et badehus med omklædning, en glassauna, solterrasse, grill- og barbeque, vildmarks-spa,  shelter,  og en mindre ”camoufleret” havkajakfacilitet, hvor kajakker kan opbevares på stativ, og grej kan stuves i aflåste skabe.
Som tidligere omtalt går SwanVika projektet ud på at opføre 14 boliger uden bopælspligt samt et fælleshus på den tidligere campingplads ved Møllebakken i Svaneke samt et badehus i det åbne fredede klippelandskab foran, som er ejet af kommunen.
Oprindeligt tilbage i 2014 søgte Peter Meyer sammen med regionskommunen om at få projektet Swanvika med i en statslig forsøgsordning om nye projekter ved landets kyster. Svaneke-projektet blev ikke godkendt af Erhvervsstyrelsen, men i det afslag som Erhvervs-og Vækstministeriet gav regionskommunen, åbnede ministeriet dog samtidig for, at et badehus i klipperne nord for Svaneke kan realiseres: "Det vurderes, at der vil kunne opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje til et mindre offentligt badehus, sådan som det er skitseret i SwanVika projektet", skrev ministeriet til regionskommunen dengang. Men Anna Sofie Poulsen mener ikke at SwanVika kan få tilladelse til et så vidtgående projekt, som man skitsere.
I salgsmaterialet skriver SwanVika nu at  "Iflg. Fredningsdeklarationen af 20.1.1959 som er gældende for området, vil der kunne opføres et badehus. Det er desuden tilladt at anlægge et friluftssvømmebassin (pool) med tilhørende omklædningsrum. Heraf fremgår det implicit at der kan trækkes vand og strøm. Naturfredningsnævnet skal godkende planer og tegninger."
- Jeg har har slet ikke fantasi til, at det kunne være en mulighed, så skrider alting, det er indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvor reglerne fortolkes meget, meget restriktivt, siger Anna Sofie Poulsen.
Er medlemsskab offentlig adgang
På SwanVika projektets hjemmeside oplyses, at der vil blive udarbejdet og indsendt et badefacilitetsprojekt på Hammerslet, og at der vil blive offentlig adgang til badefaciliteten. Men denne adgang beskrives til at være via medlemskab, og det mener Anna Sofie Poulsen heller ikke at SwanVika projektet kan komme igennem med.
- Så er det jo en privat forening, mener hun.
Danmarks Naturfredningsforening er også i forbindelse med projektet bekymret for skoven mellem SwanVika projektet og kysten.
Sidste år tyndede regionskommunen ud i nordskoven og fældningen gik efter DN Bornholms mening for vidt. Fældningen ville have skabt havudsigt for de nye boliger, hvis den ikke var blevet stoppet. Det blev den, da Danmarks Naturfredningsforening protesterede til kommunen over fældningen. 
Siden har DN Bornholm forsøgt at få en aftale med kommunen om principperne for den fremtidige pleje af Nordskoven. Det er ikke lykkedes, og nu hvor markedsføringen af det nye boligområde er gået i gang, frygter naturfredningsforeningen, at skoven kommer under pres igen, siger Anna Sofie Poulsen.
- Vi prøver at få en aftale med regionskommunen om at man først skal spørge Fredningsnævnet, inden eventuelle nye fældninger, men det er ikke lykkedes endnu, og det er bekymrende, fordi kommunen selv er både ejer af det fredede område med Nordskoven, tilsynsmyndighed for fredninger på Bornholm, og har lavet plejeplanen for Nordskoven, siger formanden.
- Der er i det hele taget mange interesser i sagen, derfor er det oplagt at tage en uvildig instans i brug, siger Anna Sofie Poulsen.