PRIVAT! Afspærringen ved Dueodde Fyr er sprunget mange i øjnene siden sensommeren 2017, hvor et medlem gjorde os opmærksom på skilte og kæder. Vi anmeldte sagen til kommunen, og sagen er efterfølgende politianmeldt af kommunen, ligesom der er klaget til Kystdirektoratet og Natur og Miljøklagenævnet. Her i 2020 venter vi stadig på en endelig afgørelse.