PRIVAT! Afspærringen ved Dueodde Fyr er sprunget mange i øjnene siden sensommeren 2017, hvor et medlem gjorde os opmærksom på skilte og kæder. Vi anmeldte sagen til kommunen, og sagen er efterfølgende politianmeldt af kommunen. Og mens vi venter på en afgørelse, nu i november 2018, kan forhistorien læses her