Ulovlig deponi ved Vellensbyvej. I januar 2016 blev vi gjort opmærksom på et stort ulovligt affaldsdeponi i fredskov. Vi sendte straks brev til kommunen. Ingen afslutning endnu her i slut november 2018!

Bornholm Museums udvidelsesplaner. Her kan du læse de to gamle fredninger, der er på stedet. Og du kan se tegninger og visualiseringer af det påtænkte projekt, der som alle store, lokale projekter kalder på meninger for og imod! DN Bornholm har indtil nu kun forholdt sig til fredningerne, og de er gamle og svage, og kan efter vores bedste vurdering ikke forhindre bebyggelse. Når der foreligger et lokalplanforslag vil vi se på det. 

Nationalparker, hvor mange slags findes der? Michael Stoltze, forfatter og biolog, ansat ved Naturstyrelsen Bornholm, fortalte om de forskellige former for nationalparker, der findes.

Privat, ingen adgang! - eller? DN Bornholm tager sig af løbende af veje og stier i den bornholmske natur, hvor offentligheden uretmæssigt hindres adgang med privat skilte.