• Den 21. februar skrev DN Bornholm til: Til Natur & Miljø, BRK  På opfordring af et af vore medlemmer vil vi gerne anmelde en ulovlig opfyldning med sten og fliserester i en af de mindre tørvegrave i Hundsemyre. Mosen er både fredet og paragraf 3 beskyttet. Vedlagt foto samt kort.
  •  Måske har du også set det? Den ugæstfri afmærkning ved Dueodde Fyr. Det er en sag om naturbeskyttelse og adgangsveje, som vi blev gjort opmærksomme på af et DN medlem i sommeren 2017. Vi gjorde dengang, som vi plejer i den slags sager, rettede henvendelse til til kommunen, som er tilsynsmyndigheden. Siden er sagen gået sin langsomme gang gennem systemet. Og den pågår stadig her i januar 2019. Her link til TV2 Bornholm 4.2.19 og til Friluftsrådets hjemmeside. De har en fin tidslinje for sagen.
  • Bornholm Museums udvidelsesplaner. Her kan du læse de to gamle fredninger, der er på stedet. Og du kan se tegninger og visualiseringer af det påtænkte projekt, der som alle store, lokale projekter kalder på meninger for og imod! DN Bornholm har indtil nu kun forholdt sig til fredningerne, og de er gamle og svage, og kan efter vores bedste vurdering ikke forhindre bebyggelse. Når der foreligger et lokalplanforslag vil vi se på det. 

 

 

  • Privat, ingen adgang! - eller? DN Bornholm tager sig af løbende af veje og stier i den bornholmske natur, hvor offentligheden uretmæssigt hindres adgang med privat skilte.