• 5. december 2018. Åbent brev til Grønt Dialogforum i anledning af lukningen af Energitjenesten. Læs det her!

 

 

  • Bornholms Tidende har i 2018 bedt ca. 20 gode, lokale folk om i årets løb at forfatte hver ca. 2 debatindlæg til avisen. Her bringer vi Anna Sofie Poulsens (formand for DN Bornholm) indlæg fra d. 13. januar 2018: "Ja tak til mere natur." Det handler om det fælles ønske om meget mere ægte natur, om det forkætrede naturkapitalindeks og om de Naturråd, der netop nu oprettes i hele landet.
  • og her kan du læse mere om det omtalte Naturkapitalindeks.

 

 

 

 


  • Økologi contra hungersnød?
     Som svar på en kronik i Politiken 16.11. skrev Bjarne Biggas, medlem af bestyrelsen, dette indlæg, som han indsendte til pressen som privatperson.

 

  • Landbrugets Rammevilkår!? Som reaktion på et "Synspunkt" af direktøren for Bornholms Landbrug, bragt i Bornholms Tidende, 27.8.2016 skrev Bjarne Biggas, medlem af bestyrelsen dette gensvar om Landbrugets rammevilkår
    August 2016 udarbejdede CBS den omtalte rapport som både kaldtes rystende og ubrugelig.. alt efter ståsted. 

 

 

 

  • Om osteklokker blandt andet! Bornholms Tidende bragte 31.august 2013 et indlæg om klimaministerens udspil indsendt af Lars-Ole Hjorth-Larsen, formand for Bornholms Landbrug. Sprogbrug og indhold udløste flg. svar fra Jørgen Butzbach, dengang formand for DN Bornholm. Det blev bragt i Bornholms Tidende 3. september 2013.  Du kan genlæse det her: Osteklokkelandbrugsformand?